MgA. Dita BRLICOVÁ - ROZUMKOVÁ

 soprán

narozena: ve Zlíně

vzdělání: vysokoškolské - magisterské

web: https://sopranobrlicova.webnode.cz

telefon: +420 777 171 281

email: sopranobrlicova@centrum.cz

studium:

1986 – 1990 Gymnázium Otrokovice

1990 – 1996 Konzervatoř Brno (titul DiS.)

1998 - Hochschule der Künste Berlin

1996 – 2001 Akademie múzických umění Praha (titul MgA.)

2012 - FF Masarykova univerzita Brno – Akademie staré hudby

 

pedagogové:

Prof. Naděžda Kniplová, národní umělkyně (CZ)

Doc. Peter Mikuláš (SR)

Prof. Eva Randová (SRN)

Mgr. Irena Troupová (CZ)

Prof. Harald Stamm (SRN)

Mgr. Blanka Morávková (CZ)

Mgr. Eva Martinčeková (SR)

 

doplňující vzdělání:

1996 - pedagogická aprobace v rámci absolutoria - Konzervatoř Brno

2001 - vysokoškolská pedagogická aprobace – AMU Praha

1997 Masarykova univerzita Brno, oddělení barokní hudby

2002 Vysoká škola múzických umění Bratislava

1992, 1993, 1994 pěvecké kurzy České Budějovice

1993, 1994 pěvecké kurzy Karlovy Vary

1994, 1995, 1997 pěvecké kurzy Piešťany (SR)

1995, 1996, 1997 Bohemia festival Kostelec nad Černými lesy

2012 Letní škola barokní hudby Holešov

2013 Kurzy staré hudby Evelyn Tubb (GB)

 

zaměstnání:

2003 – 2014 pedagogická činnost ZSVOŠU (Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění) - Dramatický ateliér - lektorka sólového zpěvu

 

příklady orchestrálních koncertů:

1993 – A. V. Michna: Svatoroční muzika

1994 – Festival duchovní hudby Šumperk (G. B. Pergolesi: Stabat mater)

1995 – A. Dvořák: Mše D dur

1996 – W. A. Mozart: Requiem d moll

1997 – L. Vycpálek: Jarní písně

1997 – koncertní provedení barok. opery pod záštitou UNESCO (G. F. Händel: l Pastor fido)

1998 – R. Hejnar: Stabat mater (natočeno pro Český rozhlas Vltava)

1999 – Festival Zimní slavnosti

1999 - J. Mysliveček: Nocturna

1999 – B. Britten: Iluminace (pod taktovkou Libora Peška)

2000 – J. J. Ryba: Česká mše vánoční, Levoča

2001 – Vánoční koncerty

2001 – 2008 – koncerty oper. a koncert. árií

2007 - operní a koncertní arie - Bari (Itálie)

2001 – 2008 – koncerty oper. a koncert. árií

2004 - 2009 koncerty pro Accademia musicale internazionale (Cosenza) - Italy

2009 – B. Martinů: Otvírání studánek

2009 - B. Martinů: Mikeš z hor

2010 – Velikonoční festival, Velké Karlovice

2011 – Varhanní festival, Napajedla

2012 - B. Britten: The Little Sweep: Miss Bagott

2012 – IX. Sobotské dni starej hudby, Poprad

2012 - J.S. Bach: Janovy Pašije

2013 - benefiční koncerty, řada koncertů s triem Ars Laetificans,

2013 - F. X. Richter: Messa pastorale G dur

 

spolupráce s orchestry:

*Komorní orchestr Hradec Králové

*Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

*Západočeský filharmonický orchestr *Mariánské lázně

*Komorní orchestr barokní hudby

*Orchestr Českého rozhlasu

*Talichův komorní orchestr

*Akademičtí komorní sólisté

*Symfonický orchestr Litomyšl

*Ars Pragensis

*Symfonický orchestr Brno

*Velký dechový orchestr Zlín

*Collegium Musicum

*Holešovský komorní orchestr

 

významné sály:

Rudolfinum Praha (Dvořák. i Foerster. síň)

Německá ambasáda Praha

Lucerna Praha

Žofín Praha

Zámek Dobříš, Český Krumlov

Mahenovo divadlo Brno

Veletržní palác Praha

Městské divadlo Zlín

Dům umění Zlín

Kongresové centrum Zlín

Divadelní klub Lávka Praha

Měšťanská beseda Plzeň

 

nadace:

2001 – 2002 Genáček Prostějov

2003 - Archa Ch. Poullain

2003, 2013 - nadace Tomáše Bati

2010 – Nadace Děti – kultura - sport

2013 - benefiční spolupráce s Centrem osob

2013 – koncerty pro Charitu Zlín s civilizačními chorobami

2013 – spolupráce s občanským sdružením Podpora vzdělávání o.s.

 

zahraniční koncerty:

Slovensko, Francie, Rakousko, Itálie, Belgie, Anglie

 

jiná spolupráce:

- členka porot dětských pěveckých soutěží (např. spolu se skladatelem Iljou Hurníkem)

 

- spolupráce s dirigentem Liborem Peškem

 

- spolupráce na koncertech s klavíristou Radoslavem Kvapilem

 

- články v tisku i příznivá kritika (např. „Hudební rozhledy“)

 

- zmínka v encyklopedii „Osobnosti Valašska“ , „Who is who“, „Muzikontakt

 

- v roce 2000 zakladatelka neziskové hudební organizace "Ars Laetificans"

 

- v roce 2013 zakladatelka hudebního sdružení : "Confiteor

 

jazyková vybavenost:

čeština, slovenština, angličtina, ruština, italština

 

 

DRUHÝ KONCERT V SALMOVSKÉ

13.09.2013 19:30

Druhé vystoupení v rámci projektu Salmovská. Slavné árie ještě slavnějších skladatelů!

CHARITATIVNÍ AKCE!!! Kostel Zlín-Štípa

07.09.2013 18:00
 

Masterclass Praha

01.08.2013 09:00
Masterclass baritonisty Zdeňka Klumpara se závěrečným koncertem v sobotu 3.8.2013