Dita  R o z u m k o v á

Tu che di gel cinta.mp3 (4,5 MB)

zvuková ukázka

 

 

Narozena ve Zlíně. Po studiích na gymnáziu a absolvování Konzervatoře v Brně navázala na umělecká studia v magisterském oboru „sólový zpěv“ na Akademii múzických umění v Praze, pod hlasovým vedením národní umělkyně Prof. Naděždy Kniplové. Intenzívně se věnovala také studiu klavíru, pod vedením prof. Jarmily Macháčkové a Jindry Kramperové.

V roce 1998 jí byl nabídnut studijní pobyt na Hochschule der Künste Berlin, který úspěšně absolvovala.

Zúčastnila se také aktivně mnoha hudebních kurzů, seminářů a festivalů.

Od roku 1993 se aktivně věnuje koncertní činnosti. Z mnoha vystoupení lze vybrat několikeré provedení Pergolesiho Stabat mater, Dvořákovu Mši D dur, Mozartovo Requiem d moll, koncertní provedení Händelovy opery Il Pastor fido (pod záštitou UNESCO), světovou premiéru vokálně-instrumentálního díla Stabat mater soudobého skladatele Roberta Hejnara, které bylo taktéž natočeno a odvysíláno stanicí Vltava, Brittenovy Iluminace pod taktovkou světově proslulého dirigenta Libora Peška.

Koncertně vystupovala v Rakousku, Francii, Slovensku, Itálii, Belgii, nebo Anglii.

V současné době se dále hudebně vzdělává na Akademii staré hudby v Brně a pedagogicky aktivně spolupracuje s Vyšší uměleckou školou ve Zlíně (ZSVOŠU) jako lektor zpěvu.

 


Novinky

BENEFIČNÍ KONCERT V PLZNI SE SASKIÍ BUREŠOVOU

05.11.2013 19:30
V úterý 5.11. v 19.30 hod. si vás dovoluji pozvat do Měšťanské besedy v Plzni, kde se uskuteční BENEFIČNÍ koncert moderovaný populární SASKIÍ BUREŠOVOU.  Celý program bude zajišťovat klavírní doprovod v podání VRATISLAVA JAMBORA. Akce je podporována zajímavými hosty i sponzory. Benefiční...

DRUHÝ KONCERT V SALMOVSKÉ

13.09.2013 19:30
Druhé vystoupení v rámci projektu Salmovská. Slavné árie ještě slavnějších skladatelů! Na programu díla Händela, Bacha, Pergolesiho, Pucciniho, ale i českých autorů, jako jsou Křička, Martinů, Dvořák. Dita ROZUMKOVÁ BRLICOVÁ - zpěv Lada KUBERNÁTOVÁ - zpěv j. h. Vratislav JAMBOR -...

CHARITATIVNÍ AKCE!!! Kostel Zlín-Štípa

07.09.2013 18:00

Masterclass Praha

01.08.2013 09:00
Masterclass baritonisty Zdeňka Klumpara se závěrečným koncertem v sobotu 3.8.2013

KONCERT POD HVĚZDAMI

25.06.2013 20:30
Přijměte srdečné pozvání na koncert slavných operních i koncertních árií v prostorách CAFÉ ČERNÁ LABUŤ v Praze, Na Poříčí 25. Na programu zazní pěvecká i klavírní díla skladatelů W. A. Mozarta, G. Pucciniho, A. Dvořáka a dalších. Účinkují: Dita ROZUMKOVÁ BRLICOVÁ - soprán Vratislav JAMBOR -...

NOC KOSTELŮ - Koncert v kostele ve Zlíně-Malenovicích

24.05.2013 19:00
Vystoupení spolu s triem Ars Laetificans v rámci akce NOC...

OPERA V SALMOVSKÉ

17.05.2013 19:30
Srdečně si Vás dovoluji pozvat na pěvecký recitál zpěvačky Dity Rozumkové Brlicové, který bude sestaven z nejslavnějších operních árií. Na programu zazní skladby Vivaldiho, Mozarta, Pucciniho, Dvořáka a dalších. Těšit se můžete na krásnou atmosféru Salmovské Literární...

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU NEMOCNÝM CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI - "Večer dobrých zpráv"

15.05.2013 19:00
Je potřeba pomoci. Dobrá slova podpory je potřeba také podpořit činem. Už proto, že se to může stát každému z nás či v naší rodině. Pojďte s námi podpořit "Večer dobrých zpráv" , benefiční koncert, jehož výtěžek jde právě na podporu projektů Svazu postižených civilizačními chorobami. Záštitu nad...

KONCERT POD ZÁŠTITOU NADACE TOMÁŠE BATI ve Zlíně

03.04.2013 18:00
Ve středu 3.4. se v 18:00 hod. uskuteční v prostorách Baťovy vily ve Zlíně pěvecký a violový recitál členů tria Ars Laetificans. Záběr programu je skutečně široký, zazní skladby Bacha, Mozarta, ale i Martinů, Bartóka, Dvořáka, nebo Křičky. Všichni posluchači jsou srdečně zváni. Předprodej vstupenek...

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - Nedachlebice

06.01.2013 17:00
Koncert se koná v kostele obce Nedachlebic. Program bude dozvukem vánočnho času a bude sestávat z árií, violových sólových kusů a dalších z repertoáru tria Ars Laetificans. Na programu sklady Bacha, Stamitze, Ryby, Michny a dalších. Účinkují: Dita Rozumková Brlicová - soprán, Pavel Březík -...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>